EN

O nás

KOVO, výrobní družstvo se zaměřuje na zámečnickou výrobu a povrchové úpravy kovů v celém jejím spektru. Své služby a produkty nabízí zejména v oblasti kancelářského nábytku, školního nábytku a školních tabulí. Výraznou část portfolia zabírá také produkce reklamních stojanů, tabulí a marketingových vizuálů (POS a POP Solution), které jsou vyvážený nejen po celé Evropě.

V současné době probíhá veškerá výroba ve zcela zrekonstruovaném objektu v areálu ve Veverské Bitýšce severně od Brna. Především díky dotačním titulům se zadařilo nejen zrekonstruovat výrobní dílny a haly, ale částečně také obnovit strojní park a vybavenost (nákup nového laseru).

Foto Foto Foto Foto

Logo EU
Název projektu: Realizace úsporných opatření ve společnosti KOVO, výrobní družstvo
Registrační číslo: CZ.01.3.10/0.0/0.0/20_370/0026407
Popis: V rámci projektu proběhne realizace úsporných opatření-výměna starého CO laseru za nový úspornější fiber laser, výměna osvětlení za úsporné LED v administrativní budově a rekonstrukce rozvodů tlakového vzduchu ve výrobních halách firmy od kompresoru ke strojům.

Historie

Výrobní družstvo KOVO Brno vzniklo v roce 1982 integrací výrobních družstev KONEKTA a ZNAK Brno. V této době mělo družstvo 28 výrobních středisek s 791 pracovníky. Vznik itegrovaných družstev však sahá až do roku 1952. Základní zlom v činnosti družstva nastal v roce 1992, kdy valná hromada schválila transformační projekt. Většina malých středisek se vyčlenila a družstvo značně zeštíhlelo.