EN

Produkty a služby

Školní nábytek Reklamní stojany Poklopy Spojky BKN Kancelářský nábytek POP a POS Slunečníkové podstavce Pneuměřiče Dílenský nábytek Školní tabule Stojany na kola Lakování Laboratorní nábytek   Badmintonové stojany Rytecké práce, Razidla Zahradní nábytek   Výfuky Autodoprava     Ploty a brány Ostatní produkce

 

Axiální čepové spojky BKN

Zajišťujeme výrobu axiálních čepových spojek BKN včetně příslušenství.

Axiální čepové spojky typu BKN slouží k přenášení točivého momentu se stálým průběhem v obou smyslech točení při trvalém i přerušovaném provozu. Mohou pracovat v libovolné poloze v prostředí znečištěném hmotnými částicemi bez kyselinotvorných plynů, při teplotě okolí od -12 C do +80 C.

Konstrukce spojek neumožňuje přenos axiálních sil. Svoji konstrukci umožňují montážní odchylky v souososti spojovaných strojů nebo zařízení. Axiální spojka BKN tlumí rázy při přenosu stálého, přerušovaného i míjivého točivého momentu.

Spojky BKN

Tabulka

Vykres

Foto Foto Foto

Unášecí čep

Materiál unášecího čepu je vyráběn z oceli s pevností v tahu minimálně 300MPa.

Čep

Foto Foto

Pouzdra k čepům

Materiál nekovového pouzdra je polyamid PA 6 nebo polytan 15/80. Pouzdro z materiálu polytan 15/80 je vhodné použít v prostředí vyžadujícím dlouhodobě trvalé pružnější podmínky provozu. Jejich konstrukce téměř vymezuje úhel vzájemného pootočení obou půlek spojky při rozběhu soustrojí.

Foto Foto